12 Aralık 2013 Perşembe

1. Gün | Konuşan Kitaplar Özel Etkinlik | J.R.R Tolkien - Hobbit | Tolkien Kimdir?


Tolkien'in ölümsüz eseri Hobbit'i incelediğimiz Konuşan Kitaplar Özel Etkinliği'nden herkese merhaba *-* Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim ben bu aralar hiç fena değilim. Bol bol dinleniyorum, güzel kitaplar okuyup, birbirinden harika filmler izliyorum. Çok da bir şey yaptığım yok işin aslı. Bir de şu soğuk havalarda sokaktaki bütün canlara yardım edebilsem benden keyifli olmaz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama tabi tümüne ulaşmam imkansız. Ve bu durum beni çok üzüyor.

Neyse neyse, gelelim 22. Blog Turumuza. Bildiğiniz üzere, Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları yarın gösterime giriyor. E tabi herkeste tatlı bir heyecan ve merak var. Konuşan Kitaplar ekibi olarak biz de bu ölümsüz eseri mercek altına alalım, sizler için iyice inceleyelim, akıllardaki soru işaretlerini silelim istedik ve işte karşınızdayız ^-^ Bu turumuzda, ilk ve ikinci filmin yorumlarını, kitaba dair düşüncelerimizi ve Tolkien hakkında yaptığımız çalışmaları görebileceksiniz *-* Şimdiden keyifli okumalar. Ha bu arada, çekilişimize katılmayı unutmayın ^^

J.R.R Tolkien
J.R.R Tolkien, King Ed­ward’s Scho­ol’da eği­tim gör­me­ye baş­la­yan John Ro­nald Reu­el Tol­ki­en’in dil üze­ri­ne bü­yük bir ye­te­ne­ği ve me­ra­kı var­dı. Es­ki Gal ve Fin dil­le­ri üze­ri­ne eği­tim gö­rür­ken, za­man­la ken­di Elf dil­le­ri­ni de ya­rat­ma­ya baş­la­dı.

1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Oxford^da üniversite son sınıftaydı ve ertesi yıl İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı birincilikle bitirip teğmen olarak orduya katıldı. 1916 Haziran'ında Fransa'ya gemiyle gönderilmeden önce, çocukluk aşkı Edith Bratt ile evlendi ve dört çocuk sahibi oldular. En yakın üç arkadaşında ikisinin öldüğü Somme Savaşı'na katıldı. Yılın sonlarına doğru hastalandı ve İngiltere'ye geri göndeildi.

Sa­va­şın ar­dın­dan Ox­ford’da Ang­lo-Sak­son Pro­fe­sör­lü­ğü ya­pa­rak ça­lış­ma­la­rı­nı aka­de­mis­yen ola­rak sür­dür­dü. Ang­lo-Sak­son (1925-45), İn­gi­liz (1945-59) di­li ve ede­bi­ya­tı ders­le­ri ver­di. Za­man­la dün­ya­nın en önem­li dil­bi­lim­ci­le­rin­den bi­ri ha­li­ne ge­le­cek­ti. Ana il­gi­si İn­gil­te­re’nin Or­ta­ba­tı top­rak­la­rı­nın ya­zın ve dil­bil­gi­si ge­le­ne­ği üze­ri­ney­di. Ede­bi­yat ta­ri­hiy­le il­gi­li araş­tır­ma­la­rı ara­sın­da, E. V. Gor­don ile bir­lik­te yaz­dı­ğı Sir Gawain and the Green Knight (1925) ve Beowulf: The Mons­ters and the Critics (1936) sa­yı­la­bi­lir. Tol­ki­en, Yüzüklerin Efendisi (1954-55) üç­le­me­si­ni üni­ver­si­te­de öğ­ren­ciy­ken yaz­ma­ya baş­la­mış­tı. Bu ya­pıt üze­rin­de ça­lı­şır­ken ço­cuk­la­rı için yaz­dı­ğı Hobbit (1937), üç­le­me­ye gi­riş ni­te­li­ğin­de­dir.

Emekliye ayrılıp Edith ile birlikte Bournemouth'a yerleşti, ama karısının 1971'deki ölümünün ardından Oxford'a döndü. Tolkien geçirdiği bir hastalık sonrasında 1973'te öldü. Yarım kalmış eseleri, notları ve defterleri oğlu Christopher Tolkien tarafından yayıma hazırlanarak basıldı.

Ülkemizde Yayınlanan Eserleri
Silmarillion
Hurin'in Çocukları
Hobbit
Hobbit (Çizgi Roman)
Yüzük Kardeşliği
İki Kule
Kralın Dönüşü
Sigurd ile Gudrun Efsanesi
Bitmemiş Öyküler
Kayıp Öyküler Kitabı I
Kayıp Öyküler Kitabı II
Roverandom
Tehlikeli Diyardan Öyküler
Peri Masalları Üzerine
Noel Baba'dan Mektuplar
*Güç Yüzüklerine Dair ilk olarak farklı bir kitap olarak basıldıysada, Silmarillion'un İthaki basımında ikisi birleştirildi.

Katkılarından dolayı İthaki Yayınları'na ve hayalkahramanlari.com'a çok teşekkürler


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...